Szervezeti felépítés

A hivatal jogállása

A hivatal a Képviselő-testület által létrehozott egységes szerv, amely a polgármester irányításával látja el feladatait.
A hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik. A hivatal saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

A hivatal általános feladatai

1. Az önkormányzati ügyek előkészítése, az önkormányzati döntések végrehajtása, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
2. Államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A hivatal felügyeleti szerve, hatósági döntései tekintetében fellebbezés elbírálására jogosult szerv

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Levélcím: 4002 Debrecen Pf. 83.
Telefon: (52) 504-100
Fax: (52) 504-105
E-mail: hivatal@hajdu.gov.hu
Web: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar


szervezetifelepites