Polgármester

Dr. Miluczky Attila
polgármester

  • Ellátja a jogszabályban, valamint a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feladatokat.
  • Felel a gazdálkodás szabályszerűségéért.
  • Gyakorolja a munkáltató jogokat az Mt.hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében.
  • Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők, a jegyző tekintetében.
  • Közigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal közreműködésével látja el.
  • Önkormányzati ügyekben a hivatal dolgozóinak közvetlen utasításokat adhat.