ÉKMO 3.

KEHOP-2.2.1-15-2015-00018

szechenyi-ka

Kedvezményezettek neve:
• Építési és Közlekedési Minisztérium
• Egyek Nagyközség Önkormányzata
• Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
• Görbeháza Község Önkormányzata
• Polgár Város Önkormányzata

Projekt címe: Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)

Projektazonosító: KEHOP-2.2.1-15-2015-00018

A projekt támogatási összege:
• Egyek: 1 648 767 248 Ft
• Görbeháza: 609 074 526 Ft
• Nagyrábé: 1 747 011 497 Ft
• Polgár: 862 141 123 Ft
• Építési és Közlekedési Minisztérium: 284 203 778 Ft
• Összesen: 5 151 198 172 Ft
• Támogatás mértéke %-ban: 93,384489%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.11.16.

A projekt eredményeiről

Véget ért az a nagyszabású szennyvízközmű-fejlesztés Egyeken, Nagyrábén, Polgáron és Görbeházán, amely az egészséges, tiszta települések kialakítását, az emberi egészség védelmét és a lakosok életminőségének javítását tűzte ki célul. Az ÉKMO3 projekt részeként fejlesztett szennyvízhálózatokat és szennyvíztelepeket a tavalyi év végével mindenhol átadták, így mostantól a hatályos hazai és EU-s normáknak megfelelő hálózat vezeti el a Hajdú-Bihar megyei otthonokból a szennyvizet. A támogatásnak köszönhetően 2351 darab háztartás csatlakozhatott a szennyvízhálózatára. A munkákat a SWIETELSKY Magyarország Kft. kivitelezte.

Nagyrábén 2018-ban kezdődött a 1,84 milliárd forintos zöldmezős beruházás. A településen felszámolták a régi emésztőgödröket, melyekből a talajba szivárgott a szennyvíz, így szennyezve az első vízadó réteget, a talajvizet, felváltotta a kialakított telep, illetve a csatornahálózat. Ezen felül a kivitelező a község szélére egy több medencéből álló, napi mintegy 200 köbméter szennyvíz tisztítására alkalmas szennyvíztisztító telepet épített. A munkálatok során lefektettek 22,3 kilométer csatornát és csatlakozási csonk került minden támogatható ingatlanra. 949 darab házi rákötést végeztek el. A kivitelező szerint a rákötés – a környezetbarát megoldáson túl – egy jóval olcsóbb alternatívát kínál a lakosoknak a szennyvíz elszállítására, mint a szippantó kocsikkal való kiürítés.

Görbeházán a projekt azt célozta meg, hogy megoldják a csatornázatlan részek szennyvízelvezetését, illetve a meglévő szennyvíztisztító telepet korszerűsítették mind műszaki, mind technológiai oldalról. A kivitelező 2019. februárjában kezdte el a 625 millió forintos munkát. Ezen a településen is bővítették a csatornahálózatot (7,7 kilométer új csatorna lefektetése történt meg), továbbá 281 darab házi bekötés is történt. A szennyvíztelepen egy fedett, víztelenített iszaptároló építése történt meg, valamint a telep gépészetében történt egy iszapvíztelenítő gépcsere, ehhez tartozó feladó szivattyú csere, valamint a számítógépes felügyeleti rendszer korszerűsítése. A telep 250 köbméter/nap kapacitású, s nemcsak a meglévő rendszert szolgálja ki, hanem az újonnan épített bekötések szennyvizét is tudja fogadni.

Polgáron az eddig nem csatornázott részeket érintette a fejlesztés. Azaz az összes belterületi lakott, vezetékes ivóvíz-bekötéssel rendelkező háztartást bekapcsolták a szennyvíz-gyűjtő hálózatba. Erre a beruházásra összesen 919 millió forintot fordítottak. A jelentős összegből bekötöttek 506 házat a rendszerbe, valamint lefektettek 10,7 kilométer csatornát.

Egyeken a régi szennyvíztisztító telep már nem volt alkalmas a szennyvíz tisztítására, ezért egy teljesen új telep épült, valamint a meglévő csatornahálózat kiépítettségét is jelentősen növelték: az eddigi 64 százalék helyett immár 100 százalékos a kiépítettség. A nagyközségben, valamint Egyek-Telekházán és Egyek-Félhalmon a kivitelezéskor összesen 20 kilométer csatornát feltettek le, továbbá 615 darab házat is bekötöttek a hálózatba. A fejlesztés során a régi szennyvíztelepet megszűntették, az új, modern szennyvíztelepre pedig a régi vezetékről átkormányozták a szennyvizet. A fejlesztésekre 1,744 milliárd forintot költöttek.

A PROJEKT TARTALMA

A projektet Egyek Nagyközség Önkormányzata, Görbeháza Község Önkormányzata, Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata, Polgár Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani.

EGYEK:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Egyek település közigazgatási területe. Az Egyek központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett.
Egyek belterülete jelenleg nem rendelkezik 100%-os csatornázottsággal. A jelenlegi telep a meglévő csatorna hálózatot szolgája ki. Az illetékes környezetvédelmi hatóság a meglévő teleppel kapcsolatban több alkalommal figyelmeztetett a környezetszennyezésre, illetve kérte annak megszüntetését. Megfelelő megoldást a tisztító telep fejlesztése jelenthet, valamint az ellátottságot is növelni szükséges.

GÖRBEHÁZA:

A Görbeháza központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett.

POLGÁR:

A Polgár központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és Polgár település esetében a csatornahálózat bővítése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

NAGYRÁBÉ:

A Nagyrábé központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, csatornahálózat bővítése, új szennyvíztelep építése feladattal érintett.


A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja az érintett településeken a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése és korszerűsítése, hogy azok megfeleljenek a hatályos hazai és EU-s normáknak. Fontos szempont továbbá az egészséges, tiszta települések kialakítása, az emberi egészség védelme, a lakosok életminőségének javítása és a környezetvédelem.

Egyeken a csatornahálózat kiépítettsége jelenleg a vezetékes ivóvíz bekötések arányában 64%-os, ezért a tervezett bővítés, valamint új szennyvíztisztító telep építése szükségszerű jogi, társadalmi, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt. Ez a fejlesztés a nagyközségben 615 db házi bekötést és több mint 20 km csatorna lefektetését jelenti.

Görbeháza célja, hogy a település belterületén a csatornázatlan részek szennyvízelvezetését megoldja a szennyvíztisztító telep műszaki és technológiai korszerűsítésével egybekötve. A községben a projekt keretein belül 281 db házi bekötés, valamint több mint 7,7 km csatorna lefektetése történik.

Nagyrábé településén jelenleg nincs csatornahálózat, így a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása nem megoldott. A projekt elsődleges célja, hogy a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon megoldja. A szennyvíztisztító telep kiépítése mellett, 949 db házi bekötés, valamint több mint 22,3 km csatorna lefektetése valósul meg.

Polgár településfejlesztésnek célja, hogy az összes belterületi lakott, vezetékes ivóvíz-bekötéssel ellátott háztartásának szennyvíz-gyűjtő hálózatba történő bekapcsolása megtörténjen. Ez 506 db házi bekötést, valamint közel 10,7 km csatorna lefektetését jelenti.

GALÉRIA

HÍREK

2018.11.23 -Egyek – Lakossági fórum

Megrendezésre került a projekt nyitórendezvénye, melyen jelen volt Dr. Miluczky Attila, Egyek polgármestere, illetve Katona Tibor, a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft képviselője. Polgármester Úr köszöntötte e megjelenteket, majd Katona Tiborral egyetemben felvázolták a beruház előzményeit, menetrendjét.

2018.11.30 – Polgár – Lakossági fórum

Polgáron is megrendezésre került a lakossági fórum, melyen jelen volt Tóth József, Polgár polgármestere, valamint Szabó Attila a Swietelsky Magyarország Kft képviselője. Itt is válaszoltak a lakosság kérdéseire a projekt bemutatása után.

2018.12.04 – Nagyrábé – Lakossági fórum

Nagyrábén a kivitelezőt ismét Szabó Attila képviselte a lakossági fórumon, jelen volt továbbá Káli Balázs, Balogh Sándor, Demes László mérnök, valamint Tiszai Károly Polgármester Úr.

2019.03.05 – Görbeháza – Lakossági fórum

A görbeházi lakossági fórumon szintén Szabó Attila válaszolt a lakosság kérdéseire a kivitelező részéről Giricz Béla Lászlóné Polgármester Assonynyal egyetemben.

2019.04.12 – Egyek – Nyitórendezvény

A projekt nyitórendezvényén Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt a projektről. Jelen volt továbbá Dr. Miluczky Attila, Egyek polgármestere, illetve Dr. Becker László a Swietelsky Kft. képviseletében.