Jegyző - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Jegyző

Hivatal

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási - hatósági ügyekben.


 • Vezeti és képviseli a hivatalt, megszervezi a munkáját.


 • A polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.


 • Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe utalt  közigazgatási - hatósági ügyeket.


 • Az önkormányzat által meghatásozott célok érdekében szükséges konkrét feladatok megszervezését biztosítja.


 • Biztosítja törvényes és kulturált ügyintézés feltételeit.


 • Kinevezi a hivatal dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat az Ötv-ben és a Ktv.-ben meghatározott korlátozással.


 • Elkészíti az irodavezetők és a jegyző közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők munkaköri leírását.


 • Szabályozza a kiadmányozás rendjét a hatáskörébe tartozó ügyekben.


 • Személyi és dologi feltételek biztosítása.


 • A feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a tapasztalatok alapján a szükséges beavatkozások megtétele.


 • Engedélyezi a hivatal dolgozóinak kiküldetését, szabadságát, távollétét.


 • Végzi, irányítja, szervezi és koordinálja az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok, pályázati projektek, a képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések, az ülések előkészítését.


 • Felelős a gazdálkodás rendjéért, szabályszerű működtetéséért, a költségvetés  végrehajtásáért, a belső ellenőrzés működtetéséért.


 • Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a  belső ellenőr tevékenységét, irányítja, szervezi és összehangolja a lakossági kapcsolatot, illetve a nem önkormányzati szervekkel történő együttműködést.


 • Megszervezi és biztosítja a rendszeres önkormányzati és lakossági tájékoztatást a hivatali munkáról, jogszabályokról, a hivatal tevékenységéről és az ügyintézésről.


 • Saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a képviselőtestületnek, bizottságainak, valamint a polgármesternek.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz