A Hivatal hírei - 4. oldal - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A Hivatal hírei - 4. oldal

HivatalA Hivatal hírei


Tisza-tó nemzeti program


A Kormány a 1701/2013 (X.04.) számú határozatával jóváhagyta a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Programot. Ezzel megnyílt a lehetőség, hogy a Tisza-tó térség mind a jelenlegi európai uniós támogatási időszakban, mind a következő hét éves időszakban a legnagyobb mértékű támogatásban részesüljön. A program megvalósításával 2012-2015 között mintegy 35 milliárd forint fejlesztési forrás áramlik a térségbe.
A Kormány az Új Széchenyi Terv Nemzeti Programjainak meghatározásakor vállalta, hogy programot indít a Tisza-tó fejlesztésére, az ökoturizmusban és az ökológiai gazdálkodásban rejlő, a térségben élők életminőségét érdemben javító lehetőségek kiaknázására.
A Tisza-tó térségének jelentős része országos összehasonlításban a leghátrányosabb, illetve hátrányos helyzetű területnek számít. Tekintettel a fejlesztéssel megcélzott terület gazdasági lemaradásának okaira, egy olyan fejlesztési program kidolgozására volt szükség, amely a jelenlegi európai uniós költségvetési időszakban, eszközök és ágazatok tekintetében is képes kombinálni a szükséges fejlesztési programokat és azok megvalósításának pénzügyi hátterét.


A már elindított projektek, valamint a megvalósítani tervezett intézkedések:

 • "Komplex Tisza-tó Projekt"

 • "33. sz. főút 0+000-37+860km sz. közötti szakasz 11,5 t. burkolaterősítés"

 • "31. sz. főút Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítés"

 • "Poroszló és Tisza-folyó hídja közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak- Magyarországi szakaszának megvalósítása"

 • Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű megvalósítása

 • "Üveg-ház" - A hulladékhő felhasználására épülő, a térségben élők foglalkoztatását elősegítő komplex agrár-ipari fejlesztési program Berekfürdőn

 • "Háztáji Gazdálkodás Program"

 • Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási programok megvalósítása a Mirhó-Kakat tájgazdálkodási mintaprogramon keresztül

 • Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási program megvalósítása az Óballai komplex, ártéri tájgazdálkodási - vidékfejlesztési mintaprogramon keresztül

 • Rizs- és köles termesztés újjászervezése és újjáélesztése a Tisza-tó térségi termőtájon

 • Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása

 • Tisza-tó térségfejlesztési átfogó stratégia, marketing és kommunikáció

http://www.tiszato.com

Lépcsőn járó halak, víz alatti porszívózás
Az ökológiai egyensúly megőrzése is fontos eleme a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Programnak

A kormány jóváhagyta a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Programot, amely lehetőséget teremt a Tisza-tó térségének teljes körű fejlesztésére. A tervek mellé a fejlesztési forrás is rendelkezésre áll, így a következő hét év során 35 milliárd forint érkezik a térségbe. A nemzeti program egyik fontos elemeként a Komplex Tisza-tó Projekt célja, hogy a tó élővilágának egyensúlyát hosszú távon garantálja.

A Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Program részeként a Tisza-tó térségének megközelítését biztosító legfontosabb főutak burkolatának felújítása, a helyi kerékpárutak építése, valamint a turisztikai és gazdaságfejlesztést célzó programelemek mellett találjuk Komplex Tisza-tó Projektet is, melynek keretében 6 és fél milliárd forintos beruházás valósul meg. Célja a vízgazdálkodás javítása, az öntözővíz igények kielégítése mellett szerepel az ökológiai egyensúly biztosítása és az idegenforgalmi hasznosítás is. A beruházás tervezésekor készített közvélemény kutatások és szakértői vélemények egyaránt rámutattak, hogy a térség fejlődése szorosan összefügg a Tisza-tó fenntarthatóságával. Az intézkedés hatására a Tisza-tó kellő vízáramlási viszonyainak biztosításával az ökológiai egyensúly hosszú távon is megőrizhető lesz.

Kétségtelenül a projekt egyik legérdekesebb eleme az ökológiai hallépcső építése. A mesterséges patak 1300 méter hosszan biztosít közlekedési útvonalat a halaknak a Tisza alvizétől a Tisza-tóig és vissza, megkerülve a kiskörei vízlépcsőt. A halátjáró kialakítása ökológiai kapcsolatot biztosít a folyó és a tározó élővilágának. A területen már látszik a kígyózó patakmeder, ami 8-9 méteres szintkülönbséget tesz átjárhatóvá a halaknak, 10-15 centiméteres lépcsők segítségével. Az ökológiai lépcső méreténél fogva országosan egyedülálló, de az is különlegessé teszi, hogy komoly biológiai, halgazdálkodási kutatások terepe lesz.

Szintén a projekt része az árvízi hullámverésnek kitett partvonal megerősítése is, ami három Heves megyei település környékét érinti. Tiszanána, Dinnyéshát és Sarud térségében erősítik meg a partfalat, mintegy 500 méter hosszúságban. Megújulnak a Tisza-tó öblítőcsatornáin lévő zsilipek is, amelyeknek egyrészt a csónakforgalom biztosításában, másrészt a medencék friss vízzel való ellátásában van nagy szerepük. Nagy erővel folynak a kotrási munkálatok a Tisza-tó több részén. A csatornák fontos közlekedési útvonalak, ugyanakkor a vízáramlást is biztosítják, így ezeken a szakaszokon létfontosságú a hordalék lerakódás eltávolítása.  A Tisza-tó minden medencéjét érinti a lepelkotrás, ami a lerakódott iszap és homok mintegy 30 centi vastagságban való eltávolítását jelenti, mintha víz alatti porszívózást végeznénk. Az iszap a Tisza-tó szigeteire kerül, helyet adva mintegy egymillió köbméternyi plusz víznek. Így valósul meg az ökológiai egyensúly biztosítása mellett a tározó kapacitásának növelése.


http://www.tiszato.com


Pályázat Környezetvédelmi alapra


Egyek Nagyközség Képviselő Testülete pályázatot hirdet a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2014. évben nyújtható támogatások elnyerésére.

Pályázatok benyújtási határideje: 2014. április 15.
A pályázatokat a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el és javaslattal él a Képviselő Testület felé. A pályázatokról a benyújtási határidőt követő soros testületi ülésen döntés születik.

Pályázók köre:
Egyeken működő és programját is helyben megvalósítani szándékozó társadalmi szervezetek, önkormányzati és egyéb intézmények, vállalkozások és magánszemélyek.

Pályázni lehet az alábbiakra:

 • a nem önkormányzati környezet- és természetvédelmi beruházásokhoz, természet- és környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, beruházások, fejlesztések megvalósítására, nem nyereségérdekelt tevékenységre;

 • elsősorban nonprofit környezet- és természetvédelmi célú tudatformáló tevékenységekre, azokkal kapcsolatos rendezvényekre, programokra, melyek az egyeki lakosság széles körét mozgósítani képesek;

 • környezet- és természetvédelmi célú beruházásokra, melyek Egyek természeti értékeinek védelmét, illetve a vidéki környezet minőségének javítását szolgálják.


A pályázathoz ötletekről és hozzávetőleges költségekről az alábbi honlapokról lehet tájékozódni: http://bolt.mme.hu/mme-webshop.html ; http://madardaloskert.hu

Támogatás mértéke: a pályázat teljes összege 500.000 Ft, ezen a kereten belül a pályázható összeg nincs maximalizálva. A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázatok számának függvényében a pályázott összegnél kisebb összeget ítél oda.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázati feltételek:

 • megvalósítandó programok esetén az odaítélt pályázati összeg arányos legyen az abban részt vevők számával;

 • az elnyert/odaítélt támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt fejlesztés (fejlesztések, beruházások) költségeire fordítható;

 • nem támogatható a megvalósítani szándékozott program/fejlesztés keretében semmilyen, a pályázó működésével kapcsolatos személyi kiadás (pl. munkabér, a programmal nem összefüggő tiszteletdíj, stb.);

 • a pályázathoz csatolni kell a pályázott összeg felhasználásának részletes költségvetési tervét, annak hiányában a pályázat nem kerül elbírálásra;

 • csak olyan pályázó támogatható, akinek nincs köztartozása és nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt;

 • a benyújtott pályázat terjedelme nem haladhatja meg a 2db A4-es oldalt;

 • az elnyert/odaítélt támogatásról tárgyév december 31-ig jelentést kell benyújtani, amivel a pályázó igazolja a támogatás felhasználását.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait (megnevezés, cím, elérhetőség, képviselő neve, adószám, bankszámlaszám)

 • a vállalt fejlesztés, beruházás részletes leírását, bemutatását, illetve a megvalósítandó fejlesztés, beruházás céljának, a vele elérhető környezetvédelmi hatásnak az ismertetését;

 • a fejlesztés részletes költségvetési tervét;

 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs köztartozása;

 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban szereplő adatok nyilvános kezeléséhez hozzájárul a pályázó.


A pályázatokat 2 nyomtatott, aláírt példányban és/vagy elektronikus formában (E-mail: Suveges.Sandorne@egyek.hu) kell benyújtani Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalában.

A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság minden, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot elbírál, de fenntartja a jogot, hogy a pályázatok között prioritásokat állapítson meg, illetve, hogy ne támogasson minden benyújtott pályázatot.

További információ:
Dr. Antal László
képviselő
antal.laszlo@science.unideb.hu

Süveges Sándorné
környezetvédelmi referens
Suveges.Sandorne@egyek.hu


Október 15. a Fehér Bot Napja


TÁJÉKOZTATÁS


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. október 10-én (csütörtökön)
a Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás szünetel, helyette
2013. október 15-én (kedd délelőtt)
tartunk ügyfélfogadástPolgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (III.28.) számú rendelete alapján, Polgármesteri Hivatalunkban

IGAZGATÁSI SZÜNET lesz


2013. július 15. napjától
2013. július 26. napjáig.


Ezen időszak alatt Hivatalunk zárva tart, a kérelmeket Tisztelt Ügyfeleink postai úton eljuttathatják Hivatalunkhoz.
A halaszthatatlan ügyeket ügyeleti rendszerben intézzük.

Ügyeleti számaink a következők:

Közgazdasági iroda: 52/378-028; 52/378-680
Hatósági iroda: 52/378-028; 52/378-680
Önkormányzati iroda: 52/378-028; 52/378-680EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!Polgármesteri HivatalHIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk
Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2013. július 1-én
hétfőn
a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Polgármesteri HivatalA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MINŐSÉGI TERMÉK TÁRSASÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázat a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék kitüntető díj elnyerésére

Letöltés

Pályázati adatlap a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék kitüntető díj elnyerésére

Letöltés

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat receptversenyt hirdet "Hagyományos ízek, ételek" címmel

Letöltés

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz